Cégünk szolgáltatásai

közpolitikai tanácsadás

A modern politikában kulcskérdés a tartalom és a forma koherenciájának megteremtése és fenntartása. A hitelesség folyamatos megőrzéséhez a professzionális kommunikáció mellett a tényeken és a valós trendeken alapuló, megvalósítható közpolitikai megoldásokra is szükség van.

Vállaljuk közpolitikai stratégiák és az azokba illeszkedő intézkedések kidolgozását. Megvizsgáljuk az ügyfél által kért közpolitikai területen született korábbi hazai és külföldi intézkedéseket, értékeljük azok hatását, illetve alternatívákat kínálunk a közpolitikai kihívás megoldására.

politikai elemzés

A jó politikai stratégia tényeken és adatokon alapuló objektív helyzetelemzésre, a politikai környezet alapos ismeretére épül. A mély és szakszerű elemzést a színvonalas tanácsadás és a megalapozott döntéshozatal alapfeltételének tekintjük.

Vállaljuk a magyar belpolitikai folyamatok elemzését, a politikai előzmények, a lehetséges következmények és a magyar politikai rendszer adta lehetőségek figyelembevételével. Meggyőződésünk azonban, hogy a politika világában is megéri nyitott szemmel járni: megrendelőink számára felkutatjuk a külföldön bevált legjobb politikai gyakorlatokat, elemezzük sikerük okait és megvizsgáljuk hazai alkalmazhatóságuk feltételeit.

stratégiai tervezés

A hosszú távú politikai siker záloga a tudatos tervezés. A napi politikai kommunikációs csaták, taktikai küzdelmek akkor nyerhetik el értelmüket, ha egy részletesen kidolgozott stratégiába illeszkednek, és a stratégiai célt a politikus nem veszíti szem elől.

Vállaljuk, hogy feltérképezzük megbízónk erősségeit, gyengeségeit, a számára kínálkozó lehetőségeket és a potenciális kihívásokat, amelyek alapján elkészíti pozicionálását és stratégiai tervét. Kidolgozzuk a politikai stratégiához szükséges tartalmi elemeket (például konkrét közpolitikai javaslatokat) és a kapcsolódó kommunikációs stratégiát is.

önkormányzati trendelemzések

Az országos szintérhez hasonlóan a helyi politikában is elengedhetetlen, hogy egy vezető tisztában legyen környezetének főbb folyamataival és problémáival, a helyi közösségben végbemenő változásokkal és a felmerülő új igényekkel.

Azonosítjuk az adott település jó és kevésbé kedvező folyamatait egyaránt, és közpolitikai javaslatokat teszünk a jövőbeni fejlesztések stratégiai irányára vonatkozóan.

szövegírás

Minden politikus számára fontos, hogy a választókkal való kapcsolattartás során a tartalmi és formai elemek összhangban legyenek: azaz pontos és szakszerű, de mégis élvezetes és közérthető formában kommunikáljanak szavazóikkal.

Vállaljuk beszédek, választási programok, szórólapok, választói levelek és egyéb kiadványok megírását. A szövegírás során egyszerre figyelünk az anyagok szakszerűségére és kommunikációs hatására.