A PolitikAgora politikai elemző és társadalomtudományi kutató intézet

Célunk, hogy a közélet ügyeit közelebb hozzuk az állampolgárokhoz, a közéleti döntések valóban közös ügyekként, részvételi elvű, aktív, demokratikus döntéshozatalon keresztül szülessenek Magyarországon. A PolitikAgora. társadalomtudományi fejlesztő tevékenysége, politikai elemzései és tanácsadói tevékenysége révén hozzá kíván járulni ahhoz, hogy a magyar közélet különböző terein a nyílt, széleskörű konzultációra alapozott döntéshozatal váljon meghatározóvá.

Ennek szellemében szolgáltatásaink a közpolitikai tervezéstől konkrét szakpolitikai javaslatokon keresztül politikai kommunikációig terjednek. Szolgáltatásainkat egyaránt kínáljuk nemzetközi szervezeteknek, az országos és a helyi politika szereplőinek: politikusoknak, pártoknak, minisztériumoknak, önkormányzatoknak és civilszervezeteknek. A PolitikAgora hatékony, ügyfélközpontú szervezet, mely egyformán jól ismeri a magyar belpolitika, a közigazgatás, a tudományos élet, valamint a for- és a non-profit szektor világát.

Politikagora political research institute

The aims of our institute is to bring issues of public life closer to the citizens via advices for political actors about different good practices of participation-based, active, democratic decision making. PolitikAgora through its different services aims to contribute to the creation of open, accessible and transparent agoras of public life at different levels.

In that spirit, we offer out services of public policy, specific policy proposals covering political communication. We offer our services to both international organizations, national and local policy actors: politicians, political parties, ministries, municipalities and civil society organizations. PolitikAgora Political Research Institute is an efficient, customer-focused organization that is equally at home in Hungarian politics and public administration, academia, nonprofit and for-and not-for-profit organizations.