a demokratikus részvétel tendenciái a magyar egyetemisták és főiskolások körében

2011. december és 2012. január folyamán nagyszabású online és részben személyes megkérdezéssel történő egyetemista, főiskolás vizsgálat zajlott Magyarországon az Aktív Fiatalok kutatócsoport kezdeményezésére. A vizsgálat kérdésparkjának felállításakor kiemelt figyelmet fordítottunk a fiatalok részvételével összefüggő kérdésekre. A korábbi, 2010-es választások előtt Magyarországon készült empirikus kutatások eredményei ugyanis azt jelezték, hogy a fiatal korosztályok politikai affinitása, különböző típusú politikai részvétele, valamint a politikai intézményekbe vetett bizalmi szintje olyan alacsony, amelyet már súlyos demokratikus deficitként írhatunk le (lásd pl. GAZSÓ T.–SZABÓ A. 2002; GAZSÓ F.–LAKI 2004; BAUER–SZABÓ A. 2005; KERN–SZABÓ A. 2011). A 2010 őszén elkészített nemzetközi összehasonlító vizsgálat, a European Social Survey (ESS)1 jelezte először, hogy a 2010-es választások és az azt követő időszak talán változást hozott a korábbi tendenciákban. Ha nem is a politikai érdeklődés, de a politikai részvétel egyes dimenzióiban – különösen az államközpontú választási részvételt tekintve – érdemben változott, növekedett a magyar fiatalok mobilizálódása az európai térben. Jelen elemzésünkkel be szeretnénk mutatni a legfrissebb tendenciákat, és saját adatainkkal hozzájárulni a politikai részvételről szóló tudományos diskurzushoz. Elemzésünk tárgya nem a teljes ifjúsági korosztály, hanem annak egy kitüntetett nagycsoportja, a nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások

 az elemzést megtekintheti PDF formátumban

internet webpage campaign in the 2010 hungarian general elections

This article examines the web presence of Hungarian deputies during the 2010 General Elections. Beyond the description of the main features of MPs websites, our research aims to find out the differences in the online presence of deputies of the two main Hungarian parties (Fidesz-KDNP, MSZP1) and the influencing factors behind them. A content analysis of the individual campaign web sites shows that parties have decisive role in the online activity of MPs. Multivariate analysis shows that there is a connection between the existence of personal website and the type of the mandate, SMD MPs being more active in terms of having a homepage.

 az elemzést megtekintheti angoly nyelven PDF formátumban